Kongres PTDL, Kielce

Zapraszamy na stoisko firmy DRG MedTek w czasie trwania kongresu.