NOWOŚĆ: Test AMH firmy DRG

Test AMH to ilościowy i czuły test ELISA do oznaczania hormonu anty-Müllerowskiego AMH.

OPIS
Hormon anty-Mullerowski znany także jako AMH jest białkiem, które u ludzi jest kodowany przez gen(1). Hamuje rozwój przewodów przyśródnerczowych u osobników płci męskiej (2). Jest również nazywany Müllerowskim Czynnikiem Hamującym ( ang. Müllerian inhibiting factor MIF), Müllerowskim Hormonem Hamującym (ang. Müllerian-inhibiting hormone MIH) oraz Müllerowska Substancja Hamujacą (ang. Müllerian-inhibiting substance MIS).
AMH jest białkiem hormonalnym, strukturalnie powiązanym z inhibiną i aktywiną, oraz członkiem rodziny transformującYCH czynników wzrostu-β (TGF-β). Jest dimeryczną glikoproteiną, której masa molowa wynosi 140 kDa (3).
AMH jest wydzielany przez komórki Sertoliego jąder podczas embriogenezy płodu męskiego. U kobiet wydzielany jest przez komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajników. U ssaków AMH zapobiega rozwojowi przewodów Müllerowskich w macicę i inne struktury Mullerowskie (2). Rozwój każdego jądra jest hamowany po tej samej stronie(4). U ludzi odbywa się to podczas pierwszych 8 tygodni ciąży. AMH wydzielany jest przez komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajników w wieku rozrodczym i kontroluje tworzenie się pęcherzyków pierwotnych poprzez hamowanie nadmiernego poboru pęcherzyków przez FSH. Odgrywa w związku z tym rolę w folikuogenezie (5), niektórzy sugerują, że jest on miarą funkcjonowania jajników użyteczną przy ocenie chorób takich jak zespół policystycznych jajników i przedwczesna niewydolność jajników(7). U mężczyzn niewystarczająca aktywność embrionalna AMH może prowadzić do syndromu PMDS, w którym obecna jest szczątkowa macica, a jądra zwykle nie zstępują (wnętrostwo).

OZNACZANIE AMH W STANACH CHOROBOWYCH

  •  Pierwotna niewydolność jajników
  •  Określanie płci u noworodków
  •  Wnętrostwo
  •  Funkcja jąder (komórek Leydiga/Sertoliego)
  •  Przedwczesne dojrzewanie
  •  Zespół resztkowych jajników
  •  Przekwitanie okołomenopauzalne
  •  Onko-niepłodność (gonadotoksyczność)
  •  Wczesny początek/określenie menopauzy
  •  PCOS – cechy biochemiczne zespołu policystycznych jajników