SARS-CoV-2 ELISA System firmy DRG

Szczegóły Produktu

Opis Produktu

DRG COVID-19

 1. SARS-CoV-2 (RBD) Total AB ELISA EIA-6154

Test ELISA do jakościowego  i bardzo czułego  wykrywania przeciwciał całkowitych  (IgA, IgM i IgG) przeciwko Coronavirus SARS-CoV-2 w surowicy i osoczu.

 1. SARS-CoV-2 (RBD) IgG ELISA – test ilościowy EIA-6150

Test ELISA do ilościowego  i wysoce specyficznego  wykrywania ludzkich przeciwciał IgG przeciwko Coronavirus SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy i osoczu.

Zastosowanie kliniczne:

 1. Wysoce czułe wykrywanie wcześniejszego zakażenia wirusem (> 14 dni po zakażeniu)
 2. Wspieranie badań epidemiologicznych dla SARS-CoV-2
 3. Monitorowanie efektu szczepień

Szczególnie w przypadku IgG-ilościowej ELISA: Monitorowanie skuteczności szczepień

Szczególnie  dla Total Ab ELISA: Wsparcie w diagnostyce choroby COVID-19, uzupełnienie bezpośredniego wykrywania patogenów za pomocą RT-PCR lub tomografii komputerowej płuc

Korzyści w skrócie:

 1. Testy wykrywają przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko domenie wiązania receptorów (RBD) białka kolczastego SARS-CoV-2
 2. Swoistość 100% dla SARS-CoV-2 (RBD) IgG ELISA – ilościowa
 3. Czułość 100% dla SARS-CoV-2 (RBD) Total Ab ELISA
 4. Doskonałe narzędzie do monitorowania skuteczności szczepień: SARS-CoV-2 (RBD) IgG
 5. Nie jest konieczne rozcieńczanie próbki: SARS-CoV-2 (RBD) Ogółem Ab
 6. Gotowe do użycia odczynniki w zestawie
 7. Testy są przygotowywane do automatyzacji na otwartych platformach ELISA
 8. Opracowany, zatwierdzony i wyprodukowany w Marburg, Niemcy
 9. UE: CE / IVD

 

 

Firma DRG MedTek Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty zestawy ELISA do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi – Novel Coronavirus COVID-19 IgG ELISA  i Novel Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit .

DRG SARS-CoV-2_RBD_ELISAs_LaunchingFile_2020-10-20

Koronawirus 2019 (COVID-19) to jednoniciowy koronawirus RNA. Porównania sekwencji genetycznych tego wirusa wykazały podobieństwa do SARS-CoV i innych koronawirusów występujących u nietoperzy. U ludzi koronawirusy powodują infekcje dróg oddechowych. Koronawirusy składają się z kilku białek, w tym kolca, otoczki, błony i nukleokapsydu. Sugerowano, że białko kolca ma wystarczające powinowactwo do receptora enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), aby wykorzystać je jako mechanizm wejścia do komórki. Uważa się, że przenoszenie koronawirusów z człowieka na człowieka występuje przede wszystkim przez bliski kontakt poprzez kropelki oddechowe generowane przez kichanie i kaszel.

Skuteczne wykrycie koronawirusa jest niezwykle ważne. Obecnie testy reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR) wykrywają materiał genetyczny w celu przeprowadzenia testu koronawirusa. Jednak testy te mają niskie wskaźniki swoistości i czułości oraz stanowią istotne ryzyko związane z pobieraniem próbek i obsługą próbek. Firma DRG MedTek Sp. z o.o.  proponuje rozwiązanie minimalizujące to ryzyko, poprzez zastosowanie zestawów ELISA: IgG i IgM . IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną wytwarzaną w odpowiedzi na antygen i jest utrzymywana w organizmie po początkowej ekspozycji w celu uzyskania długotrwałej odpowiedzi. IgM jest pierwszą immunoglobuliną wytwarzaną w odpowiedzi na antygen i jest wykrywana przede wszystkim podczas wczesnego początku choroby.

W sprawie zamówień prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Na górę
EnglishPolski