MiraQ Cardiac

Przepływomierz

Szczegóły Produktu

Więcej Informacji

Opis Produktu

MiraQ i VeriQ to urządzenia do pomiaru przepływu w naczyniach. Systemy znajdują zastosowanie w chirurgii serca, chirurgii naczyniowej oraz transplantologii.

Przeznaczone są do śródoperacyjnej kontroli jakości oraz dokumentowania procedur chirurgicznych. Pomiar przepływu objętościowego dokonuje się na podstawie czasu przejścia oraz dopplerowskiej prędkości przepływu. Urządzenia są nieodzowne  w opracowywaniu optymalnych strategii pomostowania oraz dokumentowania jakości wykonanych pomostów.

 

Przeznaczenie aparatu:

  • Dokładne pomiary objętości krwi oraz prędkości przepływu dopplerowskiego podczas chirurgicznych operacji sercowo-naczyniowych, naczyniowych i przeszczepów,
  • Równoczesne pomiary ciśnienia krwi, oporu naczyniowego, powiązanych sygnałów fizjologicznych oraz innych parametrów pochodnych,
  • Wykrywanie normalnych i nienormalnych wzorców objętości oraz przepływu dopplerowskiego,
  • Pomoc diagnostyczna w przygotowywaniu planów zabiegu oraz jego prowadzeniu a także wykrywaniu i lokalizowaniu naczyń podczas operacji chirurgicznych.
  • Wykrywanie i określenie stopnia zwężenia tętnic za pomocą profilu prędkości dopplerowskiej.

more

Na górę