Antygenowe Testy do wykrywania Covid-19 w próbce krwi lub z wymazu

Covid-19

Szczegóły Produktu

Opis Produktu

Antygenowy szybki test kasetkowy

Umożliwia wykonanie badania w ciągu 15 minut. Materiałem badanym jest krew (surowica 80 ul) lub/i wymaz z nosogardzieli. Pobranie materiału z krwi eliminuje błędy związane ze sposobem wykonania wymazu z nosogardzieli.

Czułość testu : 96,77%

Specyficzność testu: 98,9%

Opis techniczny

Ulotka

Literatura: 1, 2, 3

Sposób przeprowadzenia testu antygenowego z próbki krwi /FILM/

 

UWAGA: W dniu 1.12.2020 roku weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ Nr 189/2020/DSOZ, zmieniające rozporządzenie Nr 174/2020/DSOZ z dnia 05.11.2020 r. dotyczące zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa choroby  COVID-19.
Zgodnie z aktualnym zarządzeniem testy antygenowe do oznaczone obecności wirusa SARS-CoV-2 (kod rozliczeniowym : 99.05.0005) muszą spełniać minimalne kryteria:

  • czułość: 90%,
  • swoistość: 97%

określone w zarządzeniu jako ustalone zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.
Informujemy, że posiadane w ofercie testy antygenowe, których jesteśmy dystrybutorem w Polsce, spełniają wymagania NFZ dotyczące refundacji.

Antygenowy test ELISA do oceny ilościowej

Ulotka

Metodyka

 

Prosimy o kontakt z naszą firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia zamówienia. Testy przeznaczone są do użytku profesjonalnego w warunkach in Vitro.

Na górę
EnglishPolski