Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Zapraszamy serdecznie do spotkania w Gdańsku:

http://cardio.gumed.edu.pl/gsk.cms/pages/klinika