Analizator ElizaMat X 2

Analizator ElizaMat X 2  firmy DRG rozpoczął pracę w laboratorium KORLAB w Rudzie Śląskiej. Jest to pierwsza instalacja tego systemu w Polsce.