II Zjazd PTBM w Zakopanem, Czerwiec-2016

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia stoiska firmy DRG w czasie  II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Spotkanie odbędzie się w Kościelisku w dniach: 31.05-05.06.2016 roku. II  Więcej informacji na stronie organizatora: http://wimcon.wim.mil.pl/ptbmed2016/